Now showing items 1-1 of 1

    • Rainwater Harvesting: Tinjauan dari Perspektif Islam dan Kearifan Lokal 

      Brontowiyono, Widodo (Penerbit Gre Publishing, 2019)
      Buku ini memberikan gambaran sekilas bagaimana Islam mendorong manusia untuk memanen (to harvest) dan mengelola air hujan - sebagai wujud syukur atas semua rahmat-Nya. Penulis memberanikan diri mengambil judul yang berkaitan ...