Recent Submissions

  • Rainwater Harvesting: Tinjauan dari Perspektif Islam dan Kearifan Lokal 

    Brontowiyono, Widodo (Penerbit Gre Publishing, 2019)
    Buku ini memberikan gambaran sekilas bagaimana Islam mendorong manusia untuk memanen (to harvest) dan mengelola air hujan - sebagai wujud syukur atas semua rahmat-Nya. Penulis memberanikan diri mengambil judul yang berkaitan ...