Now showing items 1-1 of 1

    • ANALISA PENGHAWAAN DAN PENCAHAYAAN PADA MASJID AGUNG SANG CIPTA RASA CIREBON 

      S., Mia Dwi Hapsari; Tristanto, Kartika; Dini, Hesti Rahma; Sholihah, Arif Budi (Universitas Islam Indonesia, 2016-07-23)
      Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah masjid kuno yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad 16 yang pada proses pembangunannya diketuai oleh Sunan Kalijaga. Bangunan masjid ini sejak awal didesain dengan merujuk pada ...