Now showing items 1-6 of 1

  Audit report lag (1)
  likuiditas (1)
  profitabilitas (1)
  solvabilitas (1)
  ukuran entitas (1)
  ukuran kap serta karakteristik komite audit (1)