Now showing items 1-1 of 1

    • Mekanisme Talangan Haji dalam Perspektif Hukum Islam 

      Milla, Izzatul (UII, 2016)
      Dalam hal ibadah, khususnya ibadah haji kerap dikaitkan dengan adanya produk yang bernama Talangan Haji yang diberlakukan di Bank syariah di Indonesia. Yang mana Talangan Haji dianggap sebagai salah satu solusi dengan kata ...