Show simple item record

dc.contributor.authorUmam, Mohammad Khotibul
dc.date.accessioned2017-12-19T16:37:10Z
dc.date.available2017-12-19T16:37:10Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4879
dc.description.abstractAhmad ar-Raisuni dalam upaya merumuskan konsep maqashid al-syari’ah banyak dipengaruhi oleh para pakar maqashid pendahulunya. Di antaranya ialah Imam Haramain, Izzuddin bin Abdul Salam, Imam al-Syatibi, Tahir bin Asyur dan ‘Allal al-Fasi. Ahmad ar-Raisuni, di samping mengungkap pandangan maqashid al-syari’ah menurut versinya, ia juga merujuk dan menjabarkan kembali pandangan maqashid dari para pakar pendahulunya. Dalam konteks ini, pemikiran al-Syatibi memberikan peran dan kontribusi yang dominan terhadap pemikiran Ahmad ar-Raisuni. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya Ahmad ar-Raisuni, ia sering mengutip pandangan maqashid dari al-Syatibi. Ahmad ar-Raisuni membagi konsep itu ke dalam tiga bagian, yaitu maqashid umum, khusus, dan parsial. Pembagian ini merujuk kepada pembagian konsep maqashid al-syari’ah menurut Tahir bin Asyur. Dari pembagian ini, lalu Ahmad ar-Raisuni menetapkan empat kaidah dasar di mana sesuatu dapat dianggap sebagai maqashid apabila memenuhi kualifikasi dari empat kaidah, yaitu: 1) Setiap kaidah hukum syari’at mu’allah; 2) Setiap maqashid harus memiliki dalil yang valid; 3) Urutan tingkatan maslahat dan mafsadat; dan 4) Membedakan antara al-maqashid dan al-wasa’il. Adapun faedah dari mempelajari maqashid al-syari’ah menurut Ahmad ar-Raisuni adalah bahwa maqashid sebagai kiblat para mujtahid, metode berfikir dan menganalisa, membuka dan menutup sarana, memperhatikan tujuan-tujuan manusia, menghilangkan kejenuhan dan memupuk etos kerja, dan sebagai perangkat dakwah.en_US
dc.publisherMagister Studi Islam, FIAI, UIIen_US
dc.subjectMaqashid al-Syari’ah, mu’allah, mashlahah, mafsadah.en_US
dc.titlePENGEMBANGAN KONSEP MAQASHID AL-SYARI’AH MENURUT AHMAD AR-RAISUNIen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record