Now showing items 1-1 of 1

    Nalar Qur’ani, Qiyas, dan logika Aristoteles. (1)