Now showing items 1-2 of 2

  • Qorīnah sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab) 

   Anastasiya, Risma, 13421057 (Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)
   Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaaan perkaara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di ...
  • Qorīnah sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqoha Mazhab) 

   Anastasiya, Risma (Universitas Islam Indonesia, 2017)
   Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaaan perkaara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di ...